Nalatenschapsbeheer

Nalatenschapsbeheer heeft betrekking op de zaken die na uw overlijden uitgevoerd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van uw uitvaart, maar ook aan bijvoorbeeld de mogelijke verkoop van uw huis of het regelen van de aangifte erfbelasting. Wanneer u voor dit laatste niets heeft vastgelegd, laat u het aan uw erfgenamen over om hier samen uit te komen. De persoon die uw nalatenschap afwikkelt heet een executeur(-testamentair).
In uw testament legt u vast wie u als executeur wilt benoemen na uw overlijden. Dit kan iemand zijn uit uw naaste omgeving, uw erfgenamen of - als u hun daar niet mee wilt belasten - een professionele executeur van Findool. Wel is het van belang dat u wilsbekwaam bent op het moment dat u bij de notaris uw testament opstelt; de notaris zal dit ook controleren.
U kunt in uw testament vastleggen wat u van de executeur verwacht. Ook kunt u meerdere executeurs benoemen die ieder een bepaald deel van uw nalatenschap regelt. Heeft u geen erfgenamen of denkt u dat de afwikkeling van uw nalatenschap problemen kan opleveren in de familie, dan kunt u Findool laten benoemen als uw executeur. Wij zorgen er dan voor dat uw nalatenschap wordt afgewikkeld zoals u voor ogen hebt.